Prof. dr. sc. Nikola Ljubojević, spec. ginekologije i opstetricije

Prof. dr. sc. Nikola Ljubojević diplomirao je 1965. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1973. godine položio je specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije, 1984. godine postaje Primarius, 1990. godine doktorirao, te 1999. postaje Docent pri Visokoj Zdravstvenoj Školi. Radio je u Klinici za ženske bolesti i porode, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U svom znanstvenom području, struci i nastavi usavršavao se u međunarodno prepoznatim institucijama. Sudjelovao u mnogim projektima, znanstvenim istraživanjima, te je autor brojnih znanstvenih članaka, medicinskog udžbenika i poglavlja u medicinskim udžbenicima.

Doc. Ljubojević