Ekskohleacija endocerviksa

Ekskohleacija endocerviksa (ecc) – provodi se kod pacijentica koje u PAPA testu imaju promjene u cervikalnom kanalu (endocerviksu) ili se kolposkopijom vidi da se promijenjena sluznica «spušta, ulazi» u kanal vrata maternice (cervikalni kanal). Zahvat se provodi u lokalnoj anesteziji pri kojoj se malom oštrom žlicom - kohleom «postruže» sluznica cervikalnog kanala. Dobiveno se tkivo šalje na patohistološku analizu, nalaz je gotov za 7 dana.

Trudnički pregledHPVDermatološka