Frakcionirana kiretaža s patohistološkom analizom

Frakcionirana kiretaža s patohistološkom analizom – zahvat prilikom kojega pacijentica prvo prima i.v. anesteziju, potom nakon pranja i dezinfekcije vanjskog spolovila i rodnice prima lokalnu anesteziju. Kanal vrata maternice (endocerviks) se malom oštrom žlicom - kohleom «postruže», dobiveno se tkivo šalje na patohistološku analizu (preparat 1). Slijedi širenje kanala vrata maternice (dilatacija) instrumentima (Hegarima), potom se odstrani sadržaj materišta koje se kiretom «postruže» kako bismo odstranili promijenjenu sluznicu ili promjenu. Dobiveno se tkivo šalje na patohistološku analizu (preparat 2). Patohistološki nalaz je gotov za 7 dana.

Trudnički pregledHPVDermatološka