Odstranjivanje cervikalnih i endometralnih polipa s patohistološkom analizom

Cervikalni polip  - ako polip polazi s vanjske površine ili početnog dijela kanala ušća vrata maternice kada vidimo mjesto njegova  polazišta, tada možemo učiniti  polipectomiju – zahvat kojim polip kliještima odstranjujemo polip, te «kohleom» uskom žličicom ljuštimo njegovo ležište.

Međutim ako polip polazi iz kanala vrata maternice ili iz materišta, prilikom čega mi ne vidimo njegovo polazište, potrebno je učiniti frakcioniranu kiretažu.

Endometralni polip se također odstranjuje frakcioniranom kiretažom.

Frakcionirana kiretaža – je zahvat prilikom kojeg pacijentica prvo prima i.v. anesteziju, potom nakon pranja i dezinfekcije vanjskog spolovila i rodnice prima lokalnu anesteziju. Ako se radi o endocervikalnom polipu, odstranjujemo ga polip kliještima, a kanal vrata maternice (endocerviks) se malom oštrom žlicom - kohleom «postruže», dobiveno tkivo šalje se na patohistološku analizu (preparat 1). Slijedi širenje kanala vrata maternice (dilatacija) instrumentima (Hegarima), potom ako se radi o endometralnom polipu odstranjujemo ga polip kliještima, a potom se materište «postruže» kiretom kako bi odstranili ležište polipa, dobiveno tkivo se šalje na patohistološku analizu (preparat 2).
Patohistološki nalaz je gotov za 7 dana.

Trudnički pregledHPVDermatološka